Over ons

De OVK heeft als doel de onderlinge betrokkenheid en samenwerking van de ondernemers te vergroten en gesprekspartner te zijn voor gemeente, dorpsbelangen en andere ondernemersverenigingen.

Er worden jaarlijks een aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd met een afwisselende inhoud, zoals een informatieve bijeenkomst, een bedrijfsbezoek bij een bedrijf in het land, een gezellige Zomerborrel, een netwerkbijeenkomst bij Koekanger ondernemers, een Nieuwjaarsborrel en natuurlijk de Algemene Ledenvergadering met na afloop een gastspreker.

Het bestuur

Voorzitter

Freddy Braakman

Secretaris

Rolin Bos

Penningmeester

Henk Hidding

Bestuurslid PR

Sabine ter Meer

Algemeen bestuurslid

Suzan de Boer

Algemeen bestuurslid

Joan Nienhuis

Algemeen bestuurslid

Gejanca Westert

Commissies

Sinterklaascommissie

Sabine ter Meer

Latoya de Vries

Hilja Klinge

Braderiecommissie

Janet de Boo

Roelie Veen

José Slagter

Elma Luning