OVK lid worden

Iedere ondernemer die ingeschreven staat bij de KvK is welkom, op voorwaarde dat de onderneming is gevestigd in Koekange. De OVK telt ruim 90 leden, waarvan ongeveer 40% de bijeenkomsten bezoekt.

Lid worden

De contributie bedraagt € 90,00 per jaar. Voor sommige bijeenkomsten wordt een eigen bijdrage berekend.

Donateur worden

Iedereen die de OVK een warm hart toedraagt kan donateur worden, dus ook niet-ondernemers of ex-ondernemers.

Het donateurschap bedraagt tenminste 50% van de contributie.

Donateurs worden uitgenodigd voor de Zomerborrel en de Nieuwjaarsborrel.